ارتباط با طبگاه

همکار گرامی شما از طریق راه های ارتباطی زیر می توانید با طبگاه تماس حاصل نمایید.

خطوط ثابت شرکت
021-88667268


پشتیبانی مستقیم بخش چشم پزشکی و اپتومتری

0912 717 0983