دستگاه های کلینیکال شرکت فن آذرخش

آکبند
آکبند گارانتی رسمی شرکت فن آذرخش به همراه پرینتر حرارتی
آکبند
آکبند ضمانت نامه رسمی شرکت فن آذرخش
آکبند
گارانتی رسمی شرکت فن آذرخش آکبند
آکبند
گارانتی رسمی شرکت فن آذرخش آکبند
آکبند
دستگاه آکبند به همراه گارانتی رسمی شرکت فن آذرخش
آکبند
دستگاه تیمپانومتر آکبند HOMOTH به همراه کارت گارانتی شرکت فن آذرخش
آکبند
Audiometer TestBox REM
آکبند
ادیومتر تشخیصی فناوری پیشرفته طراحی ارگونومیک استفاده آسان و راحت قابل حمل